Thị Trấn: Nhà thuốc Quyền Tịnh

Văn Khúc: Nhà thuốc Minh anh

Yên dưỡng: Nhà thuốc Lý Trường

Phú Lạc: Nhà Thuốc Ái Liên

Văn Bán: Phòng Khám Tâm An

Phùng Xá: Nhà Thuốc Thanh Thanh

Ngô xá: Nhà thuốc Tâm Đức

Tiên Lương: Nhà thuốc Minh Đức

Điêu Lương: Nhà Thuốc Anh Đức